Napájecí soustava

 
  • Dva samostatné přívody z nezávislých transformátorů. Přepínání mezi jednotlivými vstupy probíhá plně automaticky.
  • Diesel generátor připojený do stejného automatického systému řízení záskoků.
  • Vnitřní rozvod energie je rozdělen do dvou samostatných, třífázových větví.
  • Každý silový rozvaděč pro napájení rozvaděčů obsahuje systém snadno vyměnitelných jističů, a to za provozu bez nutnosti odstávky na ostatních zařízeních.
  • Obě napájecí větve jsou každá zálohovaná vlastní samostatnou UPS jednotkou. Každá modulární UPS jednotka pak pracuje minimálně v režimu výkonových modulů N+1 s redundantními sadami baterií.
  • V každém rozvaděči mohou být ukončeny až čtyři nezávislé přívody. Měření každého přívodu probíhá automaticky a je periodicky vyhodnocováno.
  • Celý napájecí systém je neustále monitorován dohledovým centrem
 

Copyright 2013 – 2018 ADAPTIVITY, s.r.o. | datové centrum, rack housing, server housing, server hosting