Kontaktujte nás

Osobní údaje
      
 
Kontaktní údaje
      
 
 
  Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve znění souhlasu

Odesláním tohoto formuláře dobrovolně souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje zpracovávala společnost ADAPTIVITY, s.r.o., IČ24156027, výhradně pro účely zasílání nabídek a služeb poskytovaných společností. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Máte právo přístupu k vašim údajům, právo na jejich opravu a další práva stanovená právními předpisy, zejména ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou přísně chráněny.